Linkteki sayfadan aromatik yağların dünya piyasasındaki fiyatlarını görebilirsiniz.

                                            Aromatik Yağ Fiyatları

                

    Lavanta bitkisi yüksek gelir getirme potansiyeli olan tıbbi-aromatik olup uçucu yağları parfüm yapımında kullanılan hoş kokulu aromatik bitkilerdendir. Lavanta yağı cilt bakımında da kullanılmaktadır. Lavanta yağı üretim ve satımı gelir getirici bir faaliyet olarak ülkemizde yürütülmektedir. Aynı zamanda güçlü antibiyotik etkiye sahiptir.

 

    Türkiye de son yıllarda daha çok ilaç, kozmetik, parfümeri ve gıda olarak kullanılan ve ihracatta önemli payları olan tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımına başlanmıştır. Tıbbi bitkilerde verimden ziyade kalite kavramı daha önemlidir. Diğer ürünlerde birim alandan daha yüksek verim amaçlanırken, tıbbi ve aromatik bitkilerde birim alandan etken madde verimi ön plana çıkmaktadır. Çünkü bu bitkilerde asıl kullanılan ve etkili olan kısım o bitkinin bileşimindeki maddelerdir. Lavantada kalite parametreleri gübrelemeyle doğrudan ilişkilidir. Gübrelemeye ilişkin yapılan bilimsel araştırmalar, doğru gübrelemenin kaliteyi arttırdığını göstermektedir. Araştırmamızda, önemli ihracat ürünlerimizden biri olan ve ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen lavanta türlerinden biri olan Lavandula angustifolia’ nın yetiştirilmesinde organik ve inorganik gübrelemenin, bitkisel verime ve uçucu yağ içeriğine etkilerinin incelenmesi, bu yetiştirme tekniğinin toplam üretime katkılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Konya ekolojik şartlarında 2005 yılında Lavantaya uygulanan farklı azot ve organik gübre dozlarının verim ve verim öğelerine etkilerini araştırmak amacıyla Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülen bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre: İki yıllık veri ortalamaları dikkate alındığında, bitki boyu 46.14–59.80 cm, dal sayısı 37.44–42.62 adet/bitki, çiçek boyu uzunluğu 17.64–20.57 cm arasında değişmiştir. Bitki başına yaş çiçek verimi 50.19-61.29 g/bitki, bitki başına drog çiçek verimi 23.01-25.04 g/bitki, Yaş çiçek verimi 219.39-378.22 kg/da, drog çiçek verimi 64.12-113.47 arasında değişmiştir. Bin dane ağırlığı 0.57-0.58 g, uçucu yağ oranı %2.1-2.6, uçucu yağ verimi 1.49-2.53kg/da arasında bir değişim göstermiştir. Uçucu yağ bileşenlerinden Linalol % 25.93- 46.04, Linelil asetat %12.97- 25.71, 4-terpineol %0.00-9.23 arasında değişmiştir. Bu tez çalışması sonucunda bütün karakterler göz önüne alındığında; -Lavanta kuru çiçek veriminin yüksek olması için 2,5 kg/da azotlu gübre uygulaması yapılmalıdır. -Lavanta çiçeklerinde yüksek uçucu yağ oranı elde edebilmek için 10-20 Kg/da azotlu ve 4000kg/da organik gübre verilmesi tavsiye edilebilir. -Lavanta çiçeğinin uçucu yağ major bileşeni olan linalol içeriğinin yüksek olması istendiği ve en yüksek linalol miktarı kontrol parsellerinden elde edildiği için gübrelemeye ihtiyaç olmadığı ortaya çıkmıştır -Linalil asetat miktarının yüksek olabilmesi için yüksek oranda organik gübre ile gübrelenmesi gerekmektedir. -Uçucu yağ bileşenlerinden 4-terpineol elde edebilmek için bitkinin azotlu gübre bakımından yüksek oranda gübreleme yapılması sonucu ortaya çıkmıştır.(1)

 

(1) Asiye Tuba ATALAY,YÜKSEK LİSANS TEZİ,TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI,KONYA-2008

KONYA EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN LAVANTA(LAVANDULA ANGUSTİFOLİA MİLL.)’DA FARKLI DOZLARDA UYGULANAN ORGANİK VE İNORGANİK AZOTLU GÜBRELERİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

    Lavanta, tür ve çeşitlere, iklim ve toprak koşullarına, rakım ve yöneye göre değişmekle birlikte Temmuz ayı içerisinde tam çiçeklenme devresine ulaşır ve bu dönemde hasat edilir. Bitkinin hasadında testereli ot bıçağı kullanılmaktadır. Son yıllarda benzinli çit biçme makineleri ile de hasat yapılmaktadır. Makineli hasat iş gücü ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Hasat edilen çiçekler ya doğrudan uçucu yağ eldesi için işlemeye alınır ya da gölge bir ortamda kızışma oluşmayacak bir kalınlıkta serilerek kurumaya bırakılır. Kurutulmuş saplı lavanta çiçekleri elle veya farklı yöntemlerle saplarından ayrılır. Lavantadan genellikle su veya buhar distilasyonu yöntemiyle uçucu yağ elde edilmektedir.

Fide teminini 

www.lavantasaray.com 

adresinden yapabilirsiniz. 

 

    Yaşlı lavanta bitkilerinden alınan çelikler bahar mevsiminde genellikle Mart-Nisan ayında aralıklı olarak dikilir ancak köklendirilerek dikilmesi homojen bahçe tesisi açısından daha iyidir.(2) 

 

(2)Prof. Dr. Osman GÜLŞEN - YOZGAT İLİ ÇAYIRALAN İLÇESİNDE LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ SONUÇ RAPORU

    Fide dikimi yapıldıktan sonra bitkinin toprakla olan ilişkisini kuvvetlendirmek amacıyla belirli aralıklarla 3–4 defa sulama yapılmalıdır. İleriki yıllarda lavanta bitkisi susuz koşullarda yetiştirilebilirse de sulama yapılması dekara çiçek verimini artırır. Lavanta tarlalarında 2-3 yılda bir ahır gübresi ile yapılacak gübreleme, toprak şartlarını iyileştirmeye yardımcı olacağı için son derece önemlidir.

     Çok yıllık bir bitki olması nedeniyle bitkiler araziye aktarılmadan önce derin sürüm yapılmalıdır. Tohum ekimi ya da fide dikiminden önce derin işlenmiş toprak diskaro ve tırmık ile düzeltilmelidir. Köklenmiş Lavanta Çelikleri Fide dikimi uygun toprak ve iklim koşulları oluştuktan sonra (bölgelere göre mart başı- mayıs sonu arası yapılır.(1)

 

“Çok yıllık bir bitki olması nedeniyle bitkiler araziye aktarılmadan önce derin sürüm yapılmalıdır. Tohum ekimi ya da fide dikiminden önce derin işlenmiş toprak diskaro ve tırmık ile düzeltilmelidir. Köklenmiş Lavanta Çelikleri Fide dikimi uygun toprak ve iklim koşulları oluştuktan sonra (bölgelere göre mart başı- mayıs sonu arası) yapılır.”(1) “Yurdumuzda dikim bölgelere Mart başı ile Mayıs sonu arasında bir varyasyon gösterebilir. Ancak tercihen iklim ve toprak elverdiği ölçüde yıl boyunca dikim yapılabilir.”(2) “Dikilecek köklü fideler köklenmesini tamamlamış hastalıklı olmayan en az 2-3 cm sürgün yapmış olmalıdır. Bitkilerde büyüme ilk yıl oldukça yavaş olur, kısa saplar meydana gelir. Bitki öncelikle toprak altı aksamı geliştirmeye kuvvetlendirmeye başlar bu nedenle üst tarafta kuvvetli büyüme ilk zamanlarda çok hissedilmez. Çiçek başakları oluşsa bile bunlar oldukça küçük kalır. Esas büyüme ve verim ikinci yıldan itibaren başlar.”(2) “Lavander de denilen Lavandula angustifolia bitkileri 1.5 x 0.5 m sıklıkta, hibritler (lavandinler) 3 x 1 m aralıklarla dikilebilir. Ancak sıra arası mesafelerin çok bulunması verimi azalttığı gibi yabancı ot mücadelesini de zorlaştırır. Üretimde 100 x 40 cm, 120x50 cm sıra arası ve üzeri mesafeler yetiştirme için uygundur. Sıra arası mesafelerde genellikle traktör genişlikleri, teker kalınlıkları göz önünde bulundurulur.”(2) İlk diktiğim fideleri fide satıcısının ‘Nisan ayı çıkmadan dikmelisin’ uyarısı üzerine Nisan 2017 de tam tavını almamış çamur sayılabilecek bir toprağa ektim; ancak fidelerin 400 m rakımlı arazide Mayıs sonuna doğru uyandığını gözlemledim.

     Dünya üzerinde doğal ürünlere olan talebin artması ile birlikte Türkiye’de de tıbbi aromatik bitkiler ön plana çıkmıştır. Lavanta yağı üretiminin İngiltere, Fransa ve Bulgaristan gibi ülkelerde uzun bir geçmişi vardır.

     Lavanta bitkisi, 1 m’ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir.

   Aşağıdaki rapor  neden lavanta  üretmemiz  gerektiği hakkında fikir verebilir. 

https://www.researchgate.net/publication/308084650_Lavender_cultivation_in_Bulgaria_-_21st_century_developments_breeding_challenges_and_opportunities

 

 

    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

    Aşağıdaki linkte yer alan Asiye Tuba ATALAY'a ait YÜKSEK LİSANS TEZİ, bu alandaki tüm sorularınıza bilimsel cevaplar verebilir.

   Vakti olmayanlar sonuç bölümüne göz atabilirler.

http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6989/178565.pdf?sequence=1